Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

PONDĚLÍ 8. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.

Pane Bože,

děkuji Ti za moudré, laskavé a obětavé lidi, které mi stavíš do cesty a skrze které pociťuji Tvoji blízkost.
Děkuji Ti za to, že jsem mohla dnešní den prožít v celé jeho kráse a snad trochu i k Tvé radosti.
Děkuji Ti, že nemusím mít strach z toho, co budu jíst, co budu pít a že mám střechu nad hlavou.
Do Tvých rukou svěřuji ty, kteří takové štěstí nemají, ty, které není slyšet, ty, kteří jsou přehlíženi a ty, na které je snadné zapomenout.
Prosím Tě, dej mi sílu být těm, kteří to potřebují, oporou.
Prosím Tě, naplň mě pokojem, ať neškodím Tvému stvoření a žiji k Tvé radosti.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Hana Bučková, 52let, Lesoňovice, kazatelská stanice Bystřice nad Pernštejnem

16. 11. 2020, 15:48