Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

9.KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Oči své pozdvihuji k horám…
Srdce a duši kotvím u Tebe, Pane!
Děkuji, že JSI ten, který JE i v době plné obav, strachu a protichůdných informací.
Jsi naše jistota.
Prosíme o moudrost, ať se naučíme s dosud málo známým virem žít.
Prosíme o laskavost, ať se i pod rouškami dovedeme na ostatní usmívat a být k nim ohleduplní.
Prosíme o svobodu a radost do našich srdcí, aby z nás různé zákazy a příkazy neudělaly osamělé, zatrpklé lidi.
Buď prosíme se všemi, kdo rozhodují o ochraně lidí na Zemi, ať jsou moudří a dovedou se domluvit a spolupracovat.
Dávej svého ducha vědcům ať rozumí a chápou.
A sílu lékařům a zdravotním sestrám při péči o nemocné.
Děkujeme, že jsi při každém z nás a žehnáš našim životům.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Hana Šilarová, 65 let, penzistka, původně stavařka z Dolní Čermné

16. 11. 2020, 15:36