Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

9. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane Bože,

dnes jsme ustrašení víc než dříve, a proto se k Tobě obracím s ještě větší vroucností.

Prosím, buď v těchto dnech při všech nemocných. Nejen při těch nakažených virem, ale při všech v bolestech, často na konci života.

Buď s těmi, kteří jejich trápení vidí a pomáhají jim ho snášet.

Prosím, zachovávej sílu a zdraví našich lékařů, kteří jsou teď pod obrovským náporem. Ukazuj nám cesty, jak těmto lidem vyjádřit vděčnost a dodají jim sílu, smysl a naději k práci. Chci také poprosit za všechny, kteří jsou momentálně v nouzi, ale jsou kvůli pandemii přehlíženi. Ať o lidi na hranicích, ve válkách či třeba osamělé lidi. Buď s nimi.

Zároveň chci moc poděkovat, za naději, kterou nám dáváš.

Chci poděkovat za Bibli, kterou je čas v těchto dnech studovat.

Děkuji za knihu Jób, která nám ukazuje, že vždy může být hůř, ale také to, že vždy je naděje. Děkuji Ti za knihu Zjevení, stejně jako za Kazatele.

Děkuji za moderní prostředky, díky kterým můžeme bohoslužby sledovat z domu a díky kterým můžeme být ve spojení s přáteli na dálku.
Na závěr Tě chci poprosit, dej nám odhodlání být doma, poslouchat nařízení vlády a chránit tak naše bližní od koronaviru. Je to pro nás těžké.
Díky.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Štěpán Pikna, 19 let, student z Brna – Hatí

16. 11. 2020, 15:15