Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

8. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Bože, Otče náš milostivý,

uprostřed bezradnosti a obav z příštích dnů chceme ti děkovat za všechny ty, kteří se v nastalé situaci nenechali ovládnout devastujícím strachem, či jenom sebezáchovnými myšlenkami, ale uměli se rozhlédnout kolem sebe a nezištně vyjít k pomoci potřebným.

Jejich obětavost a ochota ke službě odkazují k základním lidským hodnotám, které naše sebejistá konzumní civilizace tak ráda přehlíží, podceňuje, či se jim přímo vysmívá.

Budeme mít, Hospodine, po nynějším čase úzkosti a zkrotlosti dost sil k tomu alespoň něco pochopit?

Bože, smiluj se.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Balcar, 74 let, učitel hudby v penzi

16. 11. 2020, 15:14