Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

7. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane Bože,

děkujeme Ti za svět, který jsi stvořil. A děkujeme, že jsi stvořil i každého z nás, abychom v tomto světě žili. Pane, prosíme Tě, zůstávej s námi, i když někdy Tvoje dary spíše jen využíváme nebo i zneužíváme místo toho, abychom se pokoušeli každý den prožít a naplnit. Prosíme Tě, dej nám pocítit svoji blízkost a přítomnost a nauč nás ve všem vidět zázraky Tvého stvoření.
Pane, přimlouváme se za všechny, které něco trápí, ať už je to nemoc vlastní nebo jejich blízkých, samota, odloučení od rodiny a přátel, nejistota a strach, zoufalství či bezmocnost. Prosíme, ukazuj nám všem, že Tvé milosrdenství nemá hranic a dej nám pocítit svou blízkost.
Prosíme, buď s námi, když se stmívá i když se rozednívá. Promluv k našim srdcím, ať se nechvějí, ale uklidní vědomím tvé přítomnosti v každém okamžiku našeho života.
Pane, vstupuj do našeho světa, na Tebe čekáme…

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Tomáš Fér, 43 let, biolog z Kolína

16. 11. 2020, 15:36