Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

7. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Milý Pane,

prosíme Tě, dej nám sílu v bouřlivém čase, kdy zakoušíme mocnost viru.
V nejisté chvíli, kdy ochromen je celý svět.
V okamžicích, kdy bojíme se čísel a omezujících vět.
Dej, ať nezlomí nás strach a úzkosti.
Dej, ať je to dar, který nás k Tobě obrací.
K Tobě, k víře, do rodin a k vzájemné blízkosti, k moudrosti, starosti o druhé a k lidskosti.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Pešková40 let, fyzioterapeutka z Teplic

16. 11. 2020, 15:14