Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

7. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane náš, 
děkujeme Ti za tento den, za chvíle, které jsme z Tvé velké lásky mohli prožít. Děkujeme za všechno, co nám dáváš. Stále Ti máme zač děkovat a stále zač prosit. 

Děkujeme za Ducha svatého, který nás vede a posiluje a prosíme Tě za lidi, kteří propadají zoufalství a strachu, poněvadž nevědí, že se k Tobě mohou v modlitbě obrátit o pomoc a novou sílu k dobrému životu. Děkujeme, že jsme si mohli znovu připomenout, jak velkou lásku máš k nám hříšným, když jsi svého syna obětoval pro naše spasení. Děkujeme za jeho vzkříšení a prosíme, abychom na to nezapomínali.

Máme všeho dostatek, tolik věcí, radostných okamžiků, zážitků, že si to ani neuvědomujeme, až když přijdou těžké chvíle, nemoc a starosti. Ale Ty jsi s námi vždy, Tvá pomoc přichází v ten pravý čas.

Prosíme Tě, Pane, posiluj nás ve víře v Tebe, dej ať ve svých životech spoléháme více na Tebe, než na sebe a ve všem Ti důvěřujeme. Pokorně prosíme za každého z nás, za děti, mládež, mladé rodiny, ale také za lidi staré, nemocné a opuštěné.

Prosíme, potěšuj všechny, kteří jsou v nemocnici, léčebně, dávej trpělivost a ochotu těm, kteří o nemocné pečují… Prosíme, Pane, za všechny, kteří potřebují Tvou lásku a pomoc. Prosíme za všechno stvoření a celý tento svět. Tvoje láska ať s námi zůstává po všechny dny. Bože, Tobě buď čest i sláva až na věky.


– Vlastní modlitba –


Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Emilie Kamasová, 68 let, kurátorka FS ČCE v Kateřinicích

16. 11. 2020, 15:47