Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

6. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane Bože, Otče Ježíše Krista i nás všech,
děkujeme za život i svět, který můžeme přijímat z Tvé ruky, i když se v tom světě vyskytují hrozby, nemoci, nebezpečí, viry a smrt.
Děkujeme Ti, že jsi nám v Ježíši Kristu ukázal, že smrti se nemusíme bát, ale můžeme se smrtí bojovat láskou, láskou k Tobě i láskou k našim bližním.
Děkujeme Ti za své bližní, kteří pomáhají v této době jako lékaři, sestry, hasiči, prodavači i dobrovolníci a při své pomoci často riskují své zdraví i životy.
Prosíme Tě, ať i my jsme hodni Tvé lásky a dokážeme přiložit ruku tam, kde je potřeba.
Prosíme Tě za naše politiky, i když se ti politici často mýlí a často jednají spíše ve svůj prospěch než v prospěch občanů, kteří je zvolili, dej jim moudrost vládnout a nám moudrost je kritizovat, když je to nutné.
Prosíme Tě za podnikatele, živnostníky, majitelé obchodů a restaurací, všechny, kteří jsou touto krizí postiženi a kteří nevědí, zda a jak budou moci pracovat a podnikat, dej jim sílu, odvahu a naději.
Prosíme Tě za všechny křesťany, ale i Židy, muslimy a nevěřící, ať dokážou najít společnou řeč a jednat tak, jak nás učíš prostřednictvím Tvého syna, Ježíše Krista.
Prosíme Tě zvláště za všechny nemocné, slabé, utištěné, vězněné, osamělé a umírající, buď s nimi v jejich utrpení.
Prosíme Tě za sílu, naději a příchod Tvého království.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Martin Šimsa, 60 let, učitel filozofie, Litoměřice

16. 11. 2020, 15:35