Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

6. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Bože, Ty jsi věčný,
nacházíš nás v obavách, kterých jsme plni,
znáš všechny touhy, kterých jsme přesyceni.

A nyní stojíme, tak moc se bojíme,
o čas, o lásku, o život náš i bytí,
o sílu, o práci, o blízké lidi,
o svobodu, o dny, o starý svět,
ten v sobě držíme a chceme ho zpět,
co přijde nevíme, jen k Tobě se modlíme.

Bože, dej nám víru,
že najdeme novou sílu,
neznámou dobu překonat.

Bože, dej nám sílu,
vzbudit v sobě víru,
že společně smíme dál putovat.

Bože, dej nám lásku,
ať nedáme bližní v sázku,
všem nové zítřky chceme zvěstovat.

Klid v srdcích našich plyne,
ta doba zlá pomine,
láska duši střeží,
člověk v Tebe věří,
život jednou měří,
Bože smiluj se.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil David Tomáš, 41 let, Pardubice

16. 11. 2020, 15:13