Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

6. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ni tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,
znáš každého z nás, naše potřeby a přání, naše hranice a možnosti.
Děkujeme Ti, že jsi tu vždy pro nás a prosíme Tě, aby žádný člověk na Zemi nemusel příliš trpět.
Ukaž nám i v těžkých časech pozitivní věci a pomáhej nám najít poučení pro dobu po koronavirové epidemii.
Ochraňuj prosím všechny lidi, jakéhokoliv náboženství a původu, bohaté i chudé.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Matěj Kovář, 35 let, učitel hudby, Bottrop (Severní Porýní-Vestfálsko, SRN)

16. 11. 2020, 15:47