Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

5. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

————

Nebeský Otče,
Ty víš nejlépe, jak jsme nakaženi hříchem, jak často nás vnitřně trápí naše nemocná minulost. Přichází jako neviditelný vir, který zachvacuje naši mysl i emoce, dusí nás a je smrtelnější než cokoliv, co nás nyní obklopuje.
O to víc Ti děkujeme za milost a odpuštění, za nové věci, které přivádíš k životu, a děkujeme za naději.
Děkujeme, že nás dokonale léčíš a stavíš nás znovu na nohy.
Děkujeme, že s námi počítáš, a tak jako se kolem nás probouzí celá příroda, obživuješ i nás. Děkujeme za Tvé občerstvující slovo, které nás znovu a znovu ujišťuje o Tvé lásce k nám a Tvé milosti.
Pane Bože, dej nám prosím sílu a zachovej nám pokoru.
Dej nám rozhodnost a zachovej nám rozvahu.
Dej nám odvahu a zachovej nám ohleduplnost.
Dej nám přímost a zachovej nám laskavost.
Přimlouváme se za naše nejbližší, sousedy, kamarády, přátele, dávej jim prosím zdraví, radost a naději.
Prosíme i za vláhu pro naši vyprahlou zemi.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Petr Konvalinka, 50 let, učitel z Brna

16. 11. 2020, 15:35