Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

5. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Díky, Pane Ježíši, za to, že ses nám dal poznat.
Díky za to, že to ty sis nás vyvolil.
Díky za naději, kterou můžeme mít skrze to, cos pro nás na kříži udělal.
Právě v tomto jarním období, kdy se vše kolem nás začíná probouzet ze zimy, můžeme tak nějak víc naději vnímat a pociťovat, a to i přesto, že okolnosti kolem nás jsou nepříznivé. A to i přesto, že zprávy, které slyšíme, v nás mohou vyvolávat strach a úzkost.
Dej, ať nezapomínáme na to, že ty jsi Vítěz nad každou nemocí a dokonce i nad smrtí.
Prosíme, dej, ať tu naději dokážeme sdílet.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Eva Urbanová, 43 let, asistentka pedagoga ze Svébohova

16. 11. 2020, 15:13