Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

4. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Hospodine, náš Pane,
v těchto dnech vidíme, jak naše spoléhání na sebe i na zdánlivě stabilní věci kolem nás může být klamné, jak rychle se všechno může změnit. Vede nás to k pokoře, ale radujeme se, že na Tebe spoléhat můžeme, že Ty jsi pevný bod, včera i dnes.
Prosíme za ty, pro něž je toto období obzvláště psychicky těžké, zvláště:

– za lidi s mentálním postižením, autismem, demencí, kteří změněné situaci obtížně rozumějí, a ocitají se tak ve velké nejistotě a napětí,

– za lidi v nemocnicích, v domovech pro seniory a léčebnách pro dlouhodobě nemocné, i za personál v nich,

– za staré lidi, pro něž je izolace doma, v samotě a bez návštěv často už nesnesitelným břemenem,

– za ty, kteří v této situaci mají panické obtíže, nezvladatelný strach,

– za všechny, kdo pracují v první linii a jsou vyčerpaní či mají obavy o sebe a své rodiny.

Prosíme i za ty “silné“, ať jsou tam, kde je jich třeba.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Šarounová55 let, speciální pedagog-logoped ve školském poradenském zařízení, Praha

16. 11. 2020, 15:34