Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

4. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Kriste, náš Pane, bratře, příteli,

zaskočila nás pandemie koronaviru a omezuje nás mnohem víc, než jsme si v tomto čase půstu chtěli odříct sami. Chybí nám osobní setkání a volnost pohybu, vadí nám nejistota blízké i vzdálenější budoucnosti, obáváme se o své nejbližší i o sebe. Nevíme si rady s časem, se změnami, se zprávami, se svými myšlenkami.

Děkujeme, že pro Tebe zákaz vycházení ani vcházení neplatí, že s Tebou můžeme být kdykoli, blízko, bez roušky. Děkujeme, že slyšíš a – jsme-li připraveni slyšet my – odpovídáš. Děkujeme, že krize, ohrožení a omezení je – podobně jako půst – také příležitostí. Příležitostí soustředit se na to podstatné, na to, co nese náš život, co mu dává smysl a nám naději, co nás uzdravuje ze strachu. Na Tvé vítězství nad smrtí.

Prosíme za ty, na kterých nám záleží. Prosíme za ty, kdo nesou tíhu boje s pandemií. Prosíme za ty, kdo ztrácejí naději a víru. Ať jim Tvá láska skrze nás pomáhá obstát.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Tomáš Lavický, 59 let, ajťák z Chrudimi

16. 11. 2020, 15:12