Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

4. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,
Děkuji Ti za dobré počasí, hlavně za to, že pršelo.
Děkuji za to, že mám dost sil k práci, kterou je potřeba udělat, a že mi zbývají i síly myslet na ty, kteří to potřebují. Děkuji za rodinu. Děkuji za mateřský sbor, za farářku.
Děkuji za to, že obtížný čas karantény se chýlí ke konci, těším se, že zmizí strach z nemoci mezi lidmi, že nebudu muset přemýšlet, jestli smím podat někomu ruku a že se konečně budeme moct setkávat, jako obvykle.
Prosím Tě za všechny, kteří jsou nemocní, bez peněz, mají strach, co s nimi bude, nedokážou si poradit, kteří mají strach o své blízké a kteří se vyrovnávají s tím, že jim někdo umřel.
Pane, buď s námi.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jana Kadeřávková, 56 let, kurátorka sboru v Jimramově, statkářka a spolumajitelka penzionu Věcově

16. 11. 2020, 15:46