Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

31. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože náš,
děkujeme za vše, co jsme tento den přijali z Tvé ruky.
Děkujeme za dar víry, lásky a naděje.
Děkujeme za každý dotek lokte, za každý telefonát, povzbuzující zprávu nebo dopis v tomto zvláštním čase.
Ty nás vedeš k tomu, abychom se zajímali o své okolí, o lidi potřebné.
Myslíme na ty, kteří jsou opuštěni, na lidi v domovech seniorů, ve svých domovech, v nemocnicích, kteří s napětím vyhlížejí konec všech omezení.
Dej nám, prosíme trpělivost, vytrvalost i novou inspiraci, jak tyto lidi potěšit.
Velikonoce nás znovu vedou k tomu, kde je naše místo, a tak můžeme slyšet Tvé ujištění, že jsi s námi ve všech situacích, že nám dáváš odvahu a potřebné síly.
Vyslyš naše prosby a zachovej nás v bezpečí.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Noemi Batlová, 62 let, pastorační pracovnice, Olomouc

16. 11. 2020, 15:45