Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

31.3.2020

Sdílet na Facebooku

Pane Bože,
ve chvíli ztišení a zklidnění ducha i těla skládám tu slova své malé modlitby.
Rok co rok těším se na půst, jímž se nechávám vytrhnout z koloběhu dnů,
ve kterém uvolněný čas naplňuji tím, k čemu jindy prostor hledám stěží.
Uprostřed půstu přišel teď nečekaně půst od bohoslužebných setkání.
Nesejdou se často ani dva neb tři.
Najednou tu něco chybí. Společenství, sdílení.
Jsem ale vděčný i za tohle vytržení.
Všichni naráz ho teď prožíváme sami, či v kruhu svých blízkých.
Otevírá se nám soukromý prostor pro rozjímání a setkání s Tebou.
Pro dotek toho, na čem fakt záleží.
Tnout do živého, jít do hloubky. Až na dřeň.
Zavřeni v komnatách, či v lůnu přírody, máme tu možnost úplně nového prožitku.
Děkuji!

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravil Jan Kučera, advokát z Prahy

16. 11. 2020, 15:10