Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

30. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,
prosíme Tě o moudrost jako poklad z nebe, který nemůžeme čekat od nikoho jiného než od Tebe.
Dej nám nalézt poklad uložený ve Tvém písmu. Uč nás s tímto pokladem zacházet.
Veď nás k němu v době, kdy můžeme dělat jen málo – jen soustředěně číst.
Posilni nás tím Tvými slovy, abychom, až dojdeme na jejich konec, mohli spolu s Janem v závěru Zjevení zvolat: Přijď, Pane Ježíši!
Pozvedej naše oči k sobě. Dej, abychom jako Mojžíš dokázali držet ruce vztažené k Tobě v zápasech tohoto světa. Chyť nás za ně. Uč nás jednat tak, jak se Tobě líbí.
Dej, abychom slovem i rukama dokázali po Pavlově vzoru přinášet víru a naději a lásku.
Lásku k bližnímu i k Tobě jako pravý plod vinného keře, který v hlubinách u Tvého pokladu koření.
Užij nás k tomu, abychom tento plod nesli do světa.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Kola, 76 let, kuchař ve výslužbě

16. 11. 2020, 15:45