Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

30. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

————

Dobrý Bože,
dej nám lásku a úlevu od trápení a stresu.
Smiluj se nad těmi, kteří se bojí o život svůj nebo svých blízkých nebo je epidemie nějak jinak ohrožuje.
A smiluj se, nemůžu na to zapomenout, nad dětmi žijícími v hrozných podmínkách v uprchlických táborech na řeckých ostrovech, kousek od nás. „Mami, já nechci umřít.“ Jsou jich tam desítky tisíc. Tisíce bez doprovodu.
A smiluj se také nad milionem dětí žijících ve strachu v syrském Idlibu.
A smiluj se nad lidmi beze střechy, už je zase zima.
A nad těmi v pohodlí, ať nejsou malí nebo mrtví.
A kéž se nám podaří doručit naše nástroje na pomoc traumatizovaným dětem.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Kateřina Honzíková45 let, terapeutka a výkonná ředitelka Češi pro Sýrii, z. s., Praha

16. 11. 2020, 15:33