Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

30. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,

Chválím tě za dnešní den i za dny, které mu předcházely. Chválím tě za to, co jsme od tebe dostali i za lidi, se kterými jsme se mohli setkat. Chválím tě za všechny příležitosti k vzájemnému sdílení a posilování ve víře. Chválím tě ale hlavně za tvého syna, Ježíše Krista.

S ním vstoupila do našeho světa skrytá moc tvé milosti, pravdy, lásky a naděje. Prosím tě, nech ji svým Duchem působit i na nás, abychom poznali, co je v našich životech skutečně důležité.

Přiznávám, že si mnohdy nevíme rady. O to víc tě prosím o moudrost, vynalézavost a pohotovost, abychom dokázali být tvými dobrými služebníky.

Prosím tě, probouzej v nás odpovědnost za to, co děláme, jak se rozhodujeme a jak žijeme.

Ať neděláme jen to, co je pro nás zrovna výhodnější, pohodlnější nebo to, z čeho máme větší prospěch. Ale ať dokážeme žít s ohledem na druhé i s ohledem na životní prostředí.

Prosím tě, ať se dovedeme radovat, že navzdory našim přešlapům nás neopouštíš a že nám dáváš šanci začínat znovu.

Prosím tě, ať jsme pomocí těm, kdo nás potřebují. Ať dovedeme srozumitelně vyznávat to, čemu věříme.

Prosím tě, zůstaň s námi tuto noc i následující dny letních prázdnin a dovolených.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Vladimír Zikmund, synodní kurátor ČCE

Slovo na doma i večerní modlitby uzavírají 30. června 2020 svou první „koronavirovou“ etapu, každopádně ale nekončí. V době prázdnin bude jen úvah a modliteb prázdninově méně. Chceme v tuto chvíli velmi poděkovat laikům, farářkám a farářům, kteří se do příprav zapojili. Bylo jich dohromady přes 200! Pro většinu z nás to byla a je nová zkušenost a my jako redakční minitým jim chceme ze srdce poděkovat za ochotu, nasazení a včasná a rychlá dodání. A budeme moc rádi, když vám úvahy a modlitby budeme přinášet i nadále.

Asi největší dík zaslouží Pavlína Junová, která se v čase krize chopila oslovování velké části laiků pro večerní modlitby.
Hezký den a prázdniny přejeme za redakční tým Jirka Hofman a Martin Balcar a připojujeme se k přání Dana Ženatého: „Milí přátelé, přeji vám pěkný den, krásný začátek léta a prázdnin, čas dovolených. Ať tam, kde budete, vás Pán Bůh provází a jeho milost se vás dotýká.“

Na odkazu Církev doma najdete veškeré odkazy a podklady, které byly vydány v době karantény.

16. 11. 2020, 17:02