Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

30. 3.2020

Sdílet na Facebooku

Náš nebeský Otče,
voláme k Tobě v tomto těžkém čase. Ty jediný jsi náš Zachránce.

Posilni naši důvěru v Tebe. Ať víme, že na Tebe můžeme spoléhat v každé chvíli našeho života – v době, kdy se radujeme, ale i v době, kdy cítíme ohrožení zdraví, ohrožení života.

Dej, ať nepropadáme beznaději, zoufalství, panice, jak to s námi bude. Vždyť Tys řekl, že nás nikdy neopustíš, nikdy se nás nezřekneš.
Prosíme Tě, ať s touto jistotou složení naděje v Tebe se můžeme probouzet do dalších pro nás nesrozumitelných dnů. Vezmi naše životy do svých rukou.

 – vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Modlitbu připravila Dita Bartolšicová44 let, učitelka hudby z Ostravy

16. 11. 2020, 15:10