Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

3. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Bože, Otče, který miluješ každého z nás,

voláme k Tobě a prosíme o posilu do těchto dní. Prosíme, pomáhej nám překonávat znepokojení a obavy, ať se nenecháme sevřít strachem, dokážeme čelit panice a chovat se zodpovědně. Chraň nás a naše nejdražší na těle i na duchu.

Dej, ať v Tobě nalézáme klid a vyrovnanost a dokážeme je přenést i do svého okolí. Ukazuj nám, kde a jak je nás třeba a dávej nám dostatek morálních i fyzických sil takové příležitosti neodmítnout a od nich neutéct. 

Svou obrovskou mocí ochraňuj zdravotníky. Posiluj je v jejich únavě a vyčerpání, chraň jejich těla před nákazou a jejich duše před podrážděností a sobectvím pacientů.

Prosíme, sešli Ducha Svatého na ty, kteří rozhodují o všeobecných opatřeních, ať jsou jejich rozhodnutí moudrá.

Do Tvé ochrany vkládáme sebe i své milované, s pokorou a důvěrou Ti odevzdáváme tuto situaci. Tvá moc ať se zjevuje v každý čas. Tobě budiž věčná sláva.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravila Martina Jůzová, 51 let, projektantka z Hradce Králové

16. 11. 2020, 15:12