Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

3. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože,
kéž bychom zkušenosti nabyté v době koronavirové krize uchovali a využili pro smysluplnější život.
Dej, ať náš návrat k běžnému životu je pro nás návratem k něčemu novému, vnitřně jinému. Kéž jsme více vděčni za vše, na co už jsme si už dávno zvykli.
Kéž máme chuť být s Tebou i v době, kdy pomine náš strach z neznámého.
Prosíme Tě za moudrost pro politiky, státy i celý svět.
Ať se touto zkušeností inspirujeme pro lepší vzájemné soužití i život v souladu s naší planetou.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Jiří Vlček, 37 let, psychoterapeut a sociální pracovník, Zlín

16. 11. 2020, 15:46