Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

29. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Drahý Otče,
mnohdy jsme děti zlobivé. Zapomínáme na Tebe.
Přesto Ty jsi stále s námi.
Když dolehnou na nás strasti a úzkost, vždy díky Tobě máme kam se obrátit a schovat.
Jsi světlem našich životů ukazující cestu v temnotách, které nás obklopují.
Můžeme tak jít stále vpřed a činit svět lepším.
Dej, ať nikdy nesejdeme z cesty naděje a víry.
Ať nás nikdy neopustí láska, dobrota a ochota pomáhat druhým.
Prosíme za neutuchající sílu bojovat s temnotou, i když již síly docházejí.
Ať světlo Tvé nikdy neuhasne a chrání nás.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Václav Drda, 31 let, učitel z Čáslavi

16. 11. 2020, 15:44