Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

29. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane Bože,
chtěl bych Tě prosit za lidi, kteří jsou v této době sami, opuštění a nikdo jim ani nezavolá.
Dej, ať zakusí Tvou přítomnost. Ať ji cítíme my všichni.
Dej nám pokoru, naději a klid.
Děkujeme Ti za zpomalení našich životů a prosím Tě, abychom karanténu pochopili nikoli jako trpné čekání, ale jako výzvu k vnitřní přeměně.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Jüptner40 let, šachista z Velimi

16. 11. 2020, 15:32