Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

29. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Otče náš, pane Ježíši, Duchu svatý,

Děkuji Ti za dnešek, který přišel od Tebe jako dar nových začátků. Nových možností projevů lásky, vděčnosti.
Děkuji Ti za lidi kolem mne, za rodiče, sourozence s rodinami, partnera, děti, přátele. Za ostatní lidi, ve kterých mohu vidět díky Tobě své bližní.
Děkuji za chvíle radosti, pokoje i za chvíle bolesti a smutku, ve kterých jsi mne nesl a byl blízko mne.
Děkuji za krásu kolem, za životadárný déšť, kterým jsi napojil tuto zem. Pomoz nám vidět Tvé dary, žasnout nad krásou, radovat se.
Děkuji, že ses sklonil i ke mně, jsi také můj Bůh a můj Pán. Kéž Tě nezapírám a vzdávám Ti vždycky a ve všem čest a chválu.

Prosím za lidi zoufalé, za ty, kteří si neví rady.
Prosím za ty, kteří se smiřují s těžkou diagnózou, se svoji nemohoucností, se svým postižením.
Prosím za ty, kteří mají bolesti, za ukřivděné, ponižované, týrané.
Prosím, dávej sílu všem, kdo se starají o druhé.

Pane, prosím, smiluj se.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Hana Skleničková

16. 11. 2020, 16:58