Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

29.3.2020

Sdílet na Facebooku

Svatý Bože a Otče náš v Pánu Ježíši Kristu.

Obracíme se k Tobě a hledáme u Tebe pomoc.

Přicházíme proto, že jsme poznali, že jsi dobrý Bůh, že nás máš rád a že Ti na nás záleží. Děkujeme Ti za to, chválíme Tě a oslavujeme. Děkujeme Ti za to, že nám rozumíš a víš, co prožíváme.

Přimlouváme se za všechny nemocné, nakažené koronavirem, za všechny, kteří mají strach a s obavou se dívají do příštích dnů.

Prosíme Tě za rodiny, dej jim dobrý společný čas, prosíme za všechny zdravotníky a ostatní, kteří jsou velmi vytíženi. Prosíme Tě za vládu, aby dělala moudrá a rychlá rozhodnutí ke zvládnutí situace a k ochraně občanů.

Děkujeme Ti za to, že Tvoje slovo platí a že v Bibli můžeme číst mnohá zaslíbení a ujištění, že jsi s námi a že se nemusíme bát. Mnohokrát nám říkáš „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh.“

Prosíme Tě Pane, pomoz nám spoléhat na Tvoje slovo a důvěřovat Ti a Tvůj pokoj šířit kolem nás.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Modlitbu připravila Jana Horáková60 let, současná penzistka a dříve hospodářka na Obecním úřadě, Horní Krupá

16. 11. 2020, 15:10