Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

28. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane,
dnešní den toho přinesl tolik, malých i velkých radostí, dětského smíchu, ale také starostí, pláče a smutku.
Chceme Ti poděkovat za naše blízké a také za lidi, které jsme dnes potkali.
Děkujeme za dobré jídlo a společnost druhých kolem.
Děkujeme za teplé počasí, rozkvetlou a voňavou přírodu.
Děkujeme, že jsme si vedle práce a povinností užili i chvíle odpočinku.
Děkujeme, za klidný spánek a načerpání nových sil.
Děkujeme, že nemusíme být sami, když nás přepadne strach z budoucnosti.
Děkujeme, že můžeme doufat, že jsi s námi.
Děkujeme, že k Tobě můžeme volat, když nám není dobře a propadáme beznaději.
Děkujeme, že Ti můžeme předložit celý náš den se vším dobrým i zlým.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil bratr z Východních Čech

16. 11. 2020, 15:44