Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

28. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Náš nebeský Otče,

děkujeme, že jsi nám dal do srdcí víru, která nás vede k tomu, abychom Tě hledali a k Tobě volali.
Pane, přiznáváme, že jsme sevřeni úzkostí, divíme se, co se nám to přihodilo, bojíme se neviditelného nepřítele, bojíme se o své jistoty. Tápeme a hledáme své místo v této nové situaci.
Děkujeme, že můžeme k Tobě volat, Tebe prosit o sílu, děkujeme, že nacházíme možnosti, jak přiložit ruku k dílu, děkujeme, že nám pomáháš překonávat náš strach.
Děkujeme za krásu Tvého stvoření, probouzející se příroda nás ujišťuje, že řád a pořádek na Zemi stále ještě panují.
Děkujeme za všechna otevřená srdce, vzájemnou ohleduplnost, ruce ochotné pomoci.
Prosíme, abychom si toto vše nenechali vzít, až krize pomine, až odložíme svoje roušky.
Prosíme za svoje blízké, za všechny nemocné, za ty, kteří podléhají svému strachu a beznaději.
Prosíme zejména za ty, kdo nasazují své síly, zdraví i životy v boji s pandemií.
Prosíme, buď s celým naším světem a přinášej mu svůj pokoj.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Marie Sléhová63 let, pracující penzistka ze Šumperka

16. 11. 2020, 15:32