Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

28. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Hospodine,

prosím Tě za blížící se letní prázdniny. Za dobu, na kterou se spousta z nás tolik těší.
Prosím Tě za všechny celocírkevní pobyty, sborové dovolené, mládežnické akce a tábory pro ty nejmenší z nás.
Za organizátory podobných akcí si k Tobě troufám volat slovy písně 672 z dodatku evangelického zpěvníku: „Dej nám moudrost, odvahu“.

Pomáhej nám utvářet dobrou atmosféru, která je jedním ze základních stavebních kamenů skvělého zážitku, který si mohou účastníci odvézt domů. Prosím Tě za všechna zranění, která k létu neodmyslitelně patří. Dej, ať je jich co nejméně a ať nejsou nikterak vážná. Prosím Tě za všechny zdravotníky, kteří na sebe ve svém volném čase berou obrovskou zodpovědnost za druhé.

Hlavně my z větších měst trávíme během léta v přírodě více času než obvykle. Pomáhej nám uvědomovat si, jak jsou pro nás pole, louky, lesy a jejich obyvatelé důležití. Prosím Tě, ať jsme lepšími správci Tvého stvoření. Dej, ať nasloucháme odborníkům a ať můžeme i malými činy jít příkladem ostatním, kteří třeba nemají k přírodě takový vztah.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Kryštof Sojka, student z Prahy

16. 11. 2020, 16:58