Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

28. 3. 2020

Sdílet na Facebooku

Pane!

Voláme k Tobě každý den. Vyslyš nás, když za Tebou přicházíme i dnes.

Děkujeme Ti, že jsi s námi v každé době, že nad námi držíš ochrannou ruku. Víme, že se na Tebe můžeme spolehnout. Věříme, že nás povedeš tou správnou cestou a že se dostaneme přes všechny překážky – ty všední i neobvyklé. A v důvěře, kterou v Tebe vkládáme, Tě v těchto časech především prosíme:

Tato doba může být pro někoho darem a pro někoho těžkou zkouškou. Přimlouváme se za rodiny. Dej, ať je tento čas pro ně možností smíření a pochopení, nikoli svárů a hádek.

Prosíme Tě, Pane, za všechny staré lidi. Dej, ať na ně ani v pokoronavirové době nezapomeneme. 

Dej, aby vnoučata chodila svým prarodičům pro nákup i za běžného stavu, aby jim příbuzní volali a psali s takovou intenzitou, s jakou se to děje v těchto dnech.

Hospodine, přimlouváme se za všechny, kteří jsou teď sami nebo se cítí opuštěni, jsou vystrašeni a nemají se o co nebo o koho opřít. Buď jim i nám oporou. Pomáhej nám zvládat nelehké úkoly, které nás čekají. Kéž jsme pak my schopni pomáhat lidem kolem nás, kteří to potřebují.

Povzbuzuj všechny nejisté, kteří nevědí, jak s náhle získaným časem naložit. Buď s nimi a pomáhej jim hledat možnosti, jak využít tyto chvíle k něčemu dobrému.

Prosíme Tě, Bože, dej, ať si začneme vážit naší svobody, jejíž omezení teď pociťujeme. Prosíme Tě také za ty, jejichž svoboda je omezována i mimo dobu pandemie. Dávej jim odvahu a sílu bojovat.

Pane náš, děkujeme Ti za všechny lékaře, zdravotní sestry a další pomocný personál v nemocnicích. Prosíme, dávej jim sílu čelit nebezpečí každý den.

Pane Ježíši Kriste, daruj nám radost, abychom neupadali na mysli. Daruj nám porozumění, abychom dovedli být citliví ke svým bližním. Daruj nám pokoj a zůstávej s námi. Tobě, Bože Otče i Synu i Duchu svatý, buď sláva po všechny věky věků.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Připravil pražský seniorátní odbor pro mládež, věk 16 – 22

16. 11. 2020, 15:09