Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

27. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Milý Bože,
voláme k Tobě v této zvláštní době.
Voláme znovu – už tolikrát jsi nás vytáhl z vody, stačilo se jen chytit Tvé podané ruky.
Všechno je jinak, než jsme si plánovali, a nevíme si s tím rady.
A tak voláme k Tobě, protože věříme, že Ty nás slyšíš.
Někdy se bojíme, co bude dál, jak tohle bude pokračovat a jak to můžeme vydržet.
A tak voláme k Tobě, protože máme naději, že Ty nás tím bezpečně provedeš.
Budeme už vždycky takhle sami? Sami se sebou se musíme naučit žít?
A tak voláme k Tobě, protože Tvoje láska, ta jediná je navždy a v té se nemusíme cítit sami.
Víra, naděje a láska. To je to, co nás drží nad vodou.
Voláme k Tobě, Bože!

 – Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Lenka Svobodová, 37 let, učitelka z Pardubic

16. 11. 2020, 15:43