Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

27. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Náš Pane,
rádi bychom uměli častěji a lépe prožívat radost,
nezkalenou a vděčnou.
Rádi bychom uměli častěji a lépe pomáhat a být tam, kde je třeba.
Nějak nám unikají příležitosti.
Rádi bychom každodenně lépe odolávali událostem, které nás zneklidňují,
a zvládali situace, které nás mrzí,
vždyť víme, že je mnoho dobrých zpráv. Vždyť je denně slýcháme.
Vždyť to vše již umíme.
Dopřej nám to znovu zažívat. Obnov v nás svůj pokoj.
Pro své milosrdenství a věrnost buď s námi zítra zas.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jan Skála, 39 let, úředník Kraje Vysočina z Havlíčkova Brodu

16. 11. 2020, 15:32