Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

27. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Ty jsi velký, Pane, Tobě sláva zvláště,
Ty odíváš se světlem místo pláště,
Ty jsi veliký, Pane, nad vodami všemi,
Ty rosíš nad vyprahlou sluncem zemi.

Rozhodíš hrst, jsme nasyceni,
odvrátíš tvář, jsme zarmouceni,
ducha nám vezmeš, v nic se rozpadáme,
ducha nám vdechneš, ihned ožíváme.

Ty jsi veliký, Pane, řidič našich kroků,
nedej nám bloudit ve hluboku.

Ó, Pane Ježíši Kriste, veď mne cestou svou,
ať nechodím tmou,
zasviť mi, Ty hvězdo jasná, na cestu mé pouti,
provázej mne, sílo božská,
s Tebou chci jen plouti,
neodvracej zraky svoje, božská Lásko, ode mne
a svým okem provázej mne –
navrať mi mé milené.

Navrať mi klid a božskou lásku,
dej mi dopřát pokoje,
bolu mého přeruš pásku
a v nitro vlej nápoje.

V Tebe věřím, v Tebe doufám,
Tys ta síla nejvyšší,
před Tebou se, Bože, skláním
ve své lásce nejčistší.
Volám si Tě za lékaře,
až mi bude bolno tak,
volám si Tě k ulehčení,
Ty léky máš, nás dobře znáš –
chrániž nás, Bože, svou mocnou pravicí!

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Tuto modlitbu vězňů učila Milada Horáková své spoluvězně v terezínské Malé pevnosti

16. 11. 2020, 16:58