Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

27.3.2020

Sdílet na Facebooku

Bože,

děkujeme Ti za to, že jsi s námi stále. Díky Ti za to, že jsi nám dal církev, sbor, kde máme svoje kolegy ve víře. Díky za online bohoslužby, modlitby a zamyšlení, které nám na chvíli nahradí společenství v kostele.

Prosíme Tě za to, abychom zvládli tuhle dobu, abychom měli dost síly a motivace k tomu doma nezakrnět. Naopak, prosíme, abychom čas strávený doma dobře využili. Prosíme Tě, abychom jen nečekali, až „se to přežene“, ale abychom i v této době nacházeli příležitosti, ve kterých můžeme někomu pomoci, ve kterých si můžeme najít čas sami na sebe a na tebe.

Prosíme Tě, abys nám pomohl překonávat paniku jak v sobě, tak i v druhých. Prosíme Tě, daruj nám radost, aby nám nebylo smutno. Díky za nové příležitosti a nové hezké věci, které se v této době v našich životech objevují. Dej nám prosím oči k tomu, abychom jich viděli stále víc!

Díky za solidaritu, která se probudila v Česku, za lidi šijící roušky, pomáhající s nákupy či hlídáním dětí. Díky za zdravotníky! Děkujeme také za naši vládu a prosíme za to, aby rozhodovali nejlépe, jak jen je možné.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Amen.

Připravila Daniela Matoušová, 24 let, studentka – Veřejná a sociální politika, Fakulta sociálních věd UK

16. 11. 2020, 15:09