Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

26. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Otče náš, který jsi…  

děkuji za to, že jsi. Tady. Teď. S námi. Se mnou.  
I když někdy pochybujeme, váháme, nebo dokonce zapíráme. 
Ty přesto stále čekáš s otevřenou náručí jako milující a odpouštějící Otec. 
Děkuji, že v Tvé náruči můžeme v těchto dnech čerpat sílu, naději a radost, že u Tebe nalézáme tolik potřebné přijetí a pokoj do našich neklidných srdcí i pochmurných myšlenek. 
Prosím za všechny, kteří v těchto dnech překonávají sobeckou zahleděnost do sebe a slouží všude, kde je třeba. 
S důvěrou Ti odevzdávám všechny své starosti, pochybnosti, strach o sebe i své blízké. 

– Vlastní modlitba – 

Společně se k Tobě modlíme: 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé. 
Přijď království tvé. 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 
A odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. 
Amen. 

Modlitbu připravila Lenka Černá, 27 let, učitelka v mateřské škole na mateřské, Černilov 

16. 11. 2020, 15:43