Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

26. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

————

Pane Bože,

v klidu našich domovů, mezi kvetoucími stromy, v prostředí lásky našich blízkých Ti děkujeme za oběť Tvého syna Ježíše Krista. Za nás.

Chráníme se před nebezpečím z vnějšku. Dovedeme si nasadit respirátory, roušky, masky a filtry, ale neumíme si poradit s nebezpečím, které vychází z nás. Často je záludnější a destruktivnější nežli kdejaký virus.

Prosíme, odpusť nám, dej nám moudrost a dost odvahy i síly se moudře chovat. Laskavý Pane náš, naplňuje nás radost, když pozorujeme úplněk, hvězdy, květy a zažíváme láskyplnou péči dětí i vnoučat. Je dobré, že se v lidech probouzí tolik solidarity, pomoci a vděčnosti za pomoc. Tebe velebíme za naději, která nás provází.

S radostí – Tobě Pane sláva.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jaromír Křivohlavý66 let, penzista v činorodém ruchu z Třebenic

16. 11. 2020, 15:31