Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

26. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Bože,

někdy nevím, jak Ti říkat.

Kým pro mě jsi?

Kde Tě najdu? V srdci? V očích druhých? V přírodě?

Toužím po Tvé spravedlnosti.

Toužím po Tvé lásce.

Toužím po Tvé moci.

Toužím po Tvém odpuštění.

Toužím po naději, která vychází z Tebe.

A tak prosím: Bože, buď!

 – vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Pavlína Junová, 33 let, psycholožka z Pardubic

16. 11. 2020, 16:57