Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

26. 3. 2020

Sdílet na Facebooku

Pane Bože,
děkujeme Ti za každý život, který jsi dal. Za vše, co jsi stvořil, za celou naši zemi. Nacházíme se v posledních dnech v těžkých chvílích, jak celá společnost, tak i rodiny a jednotlivci.
Věříme v Tvoji nekonečnou lásku, a i v to, že jsi v těchto dnech s námi, s každým osobně.
Jsi zde a dáváš nám sílu překonat toto období.

Rádi bychom se v tento čas přimlouvali za tvoji bezednou lásku k nám, za Tvoji milost a Tvoji útěchu. I v tento čas, když nás uzavírá a omezuje koronavirus, prožíváme osobní těžkosti. Ztrátu blízkých, problémy v rodinách, těžkosti v práci, osobní otázky o smyslu života.
Ale věříme, že v Tobě a v Tvé přítomnosti na Zemi můžeme najít naději, lásku a pokoj.

Přimlouváme se v tento čas za všechny, které potkalo něco zlého či smutného. Za ty, kteří ztratili někoho blízkého, za opuštěné děti, za rozvrácené rodiny, za lidi, kteří jsou opuštěni.
I v osobních těžkostech se přimlouváme za lidi, co nás drží nad vodou. V první řadě jsou to naše rodiny, přátelé.

Ale hlavně se přimlouváme za ty, co jsou v první linii. Lékaři, zdravotnický personál, záchranáři, hasiči, policisté. V první linii jsou i všichni duchovní a církevní pracovníci, kteří v tento čas nabízí své služby všem, kteří to potřebují. Pane, dávej jim sílu vytrvat, sílu odhodlání a sílu se nezlomit. Všem jim patří velké díky.

Pane, věříme, že s Tebou, tento čas překonáme a že nám dáš sílu, abychom nemysleli jen na
sebe, ale mysleli na všechny kolem nás. Pane, Tvoje láska ať s námi zůstává po všechny dny.

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravil Štěpán Groll, 34 let, pražský učitel původem z Ostravy

16. 11. 2020, 15:08