Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

25. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane Bože,
dřív se zdálo až neuvěřitelné, že může být lidstvo tak zranitelné a křehké.
Nyní nemohu jinak než přiznat, že jsem slabý člověk.
Pokud Ty, Mocný Bože, na mě neshlédneš, pak mi nic a nikdo nepomůže.
Proste a bude vám dáno, a tak k Tobě poníženě volám a prosím, aby už to ustalo.
Do té doby vnášej prosím do našich srdcí pokoj, zbavuj nás strachu a obav.
Rozněcuj v nás naději, že zase nastane čas, kdy se nebudeme muset bát podat druhému ruku.
Prosím, buď s námi se všemi a opatruj nás!

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Eliška Bubíková, 22 let, studentka evangelické teologie z Chrudimi

16. 11. 2020, 15:42