Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

25. DUBNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

————

Dobrý Bože,
dej mi sílu a ochotu otevřít se Tvé léčivé moci.
Dej mi otevřené oči,
abych viděla Tvé zázraky i ruce potřebných.
Dej mi otevřenou mysl,
abych se neostýchala ptát a nepřeslechla odpovědi.
Dej mi otevřené srdce,
abych milovala beze strachu a postranních myšlenek.
Dej mi otevřené dlaně,
uvolněné k pomoci i pohlazení.
Rozruš moji sebevědomou a hloupou skořápku
a rozlom pouta mé sebelítosti a sklíčenosti,
abych rozkvetla jako Tvoje zahrada
připravená přijmout Slunce.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Ilona Mužátková51 let, lektorka angličtiny z Bohdalova

16. 11. 2020, 15:31