Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

25. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Pane Bože, děkuji Ti za další den, který jsem mohl strávit se svými blízkými obejmutý ve Tvé laskavé náruči.

Děkuji Ti za úsměvy, hudbu a další radosti, které jsem dnes dostal.

Děkuji za lásku, kterou jsem mohl zároveň přijímat i dávat.

Pomáhej mi prosím, abych ani při každodenních starostech nezapomínal na to, že o mě stojíš, čekáš na mě, jdeš mi naproti.

Oslovuj mě a ber za ruku, když kolem Tebe procházím bez povšimnutí.

Dej mi prosím vnímavost, abych Tě slyšel, když mě voláš.

Opatruj prosím všechny moje blízké. Myslím na ty, které mám tak rád a můžu jim to říkat.

Myslím i na ty, kterým už to říct nemůžu.

Opatruj prosím všechny, kteří jsou odkázaní na pomoc ostatních lidí.

Posiluj prosím ty, kteří pomáhají druhým.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravil Michal Soukup. Lysá nad Labem

16. 11. 2020, 16:57