Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

25.3.2020

Sdílet na Facebooku

Pane,
prožíváme složité období. Celý svět je v tom až po uši.
Prosíme, nauč nás se na Tebe spoléhat. Zase a znovu. Kéž se nám daří v Tobě nalézat podporu a utěšení.
Prosíme i za politiky po celém světě. Kéž volí moudrá řešení a daří se jim najít slova vlídnosti a uklidnění.
I v této době však děkujeme za radost. Za radost z toho, že je venku pěkně, že se na nás někdo vlídně usměje…
Kéž ani v tuto těžkou chvíli nezapomínáme na postní období. Víme, že nás máš rád a jsi s námi. Dokonce nás máš rád tak moc, že jsi obětoval svého vlastního syna.
Děkujeme za to!

– vlastní modlitba –

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravila Magdalena Stahrová, 27 let, kameraman ve výcviku z Arlesey, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

16. 11. 2020, 15:08