Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

24. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Parafráze Žalmu 139:


Hospodine,

zkoumáš nás a znáš nás, sleduješ naše stezky a všechny naše cesty jsou Ti známy.

Svíráš nás zezadu i zpředu a svou dlaň jsi na nás položil.

Nad naše chápání jsou tyto divy, nestačíme na to.

Tvé oči nás viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize:

Dny tak, jak se vytvářely, dřív, než jediný z nich nastal.

Bože, zkoumej nás, Ty znáš naše srdce, zkoušej náš, Ty znáš náš neklid.

Hleď, zda jsme nesešli na cestu trápení, a po cestě věčnosti nás veď.

Tvoje ruka nás tam doprovodí, Tvá pravice se nás chopí.

Sotva procitneme, jsme s Tebou.

Prosím, buď s námi se všemi a opatruj nás!

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Jiří Hůlka, 64 let, fyzik z Náchoda

16. 11. 2020, 15:42