Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

24. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Milý Pane Bože,
děkujeme ti za domov, kam se můžeme vracet. Prosíme tě za všechny, kteří se vracet domů nemohou.
Děkujeme ti, že po dni plném starostí a spěchu můžeme odpočívat. Prosíme tě za ty, kteří odpočívat nemohou nebo to neumí.
Děkujeme ti za všechno, na co se můžeme těšit. Prosíme tě za ty, kteří se už z ničeho těšit nedovedou.
Děkujeme ti i za všechny malé hezké věci, které nás každý den potkávají. Prosíme za ty, kterým se takové drobnosti ze života vytratily.
Děkujeme ti za lidi kolem nás, kteří nám pomáhají, když si nevíme rady. Prosíme tě za ty, kteří nemají nikoho.
Děkujeme ti, že tohle všechno máme komu v modlitbě svěřovat. Prosíme tě, dávej se poznat i těm, kteří tě hledají, i těm, kteří už hledat přestali.
Milý Pane Bože, dík, že nás máš všechny rád.

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.

Modlitbu připravila Klára Hanychová, 31 let, učitelka

16. 11. 2020, 16:57