Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

24. 3. 2020

Sdílet na Facebooku

Náš Pane a Bože,
prosím za ty, kteří teď trpí kvůli nemoci, ať už vlastní nebo svých blízkých a cítí se zoufalí a bez naděje.
Prosím Tě za ty, kdo mají strach. O sebe, o své blízké, z ostatních lidí nebo jen z toho vyjít z domu.
Prosím za ty, kdo jsou v tom sami.
Prosím, uzdravuj těla i duše a dej ať vše s pokorou přečkáme.
Dej, ať všichni znovu najdeme klid.
Ať máme sílu si pomáhat a chovat se k sobě lidsky v době, kdy je to potřeba nejvíc.
Děkuji za Tvou přítomnost, lásku a naději, že se nemusíme bát ničeho zlého.
Vždyť s námi jsi Ty.

– zde můžete doplnit vlastní modlitbu –

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravila Hana Raurová, 19 let, studentka z Brna – Vinohrady

16. 11. 2020, 15:07