Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

23. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Můj milý Pane Bože,
den se nachyluje ke svému konci a já si promítám vše co přinesl.

S úžasem před sebou vidím rozkvetlé stromy, keře a květiny, s obavami myslím na
sklíčené nemocí, smutkem a úzkostí.

Bojuji s chaosem protikladných zpráv i nedostatkem nadhledu, právě nad nimi.

S vděčností si vážím sounáležitosti v podstatných věcech se všemi, kteří ji dávají najevo jakoukoli formou.
Děkuji, že nadhledem a nadějí pro nás můžeš být právě Ty.

Jsi pro nás darem, ve kterém nacházíme světlo, východiska, naději i radost.

Prosím, neopouštěj nás a bud s těmi, kteří Tě potřebují nejvíce.

Dej, ať zase po čase, dokážeme nalézt cestu do svého kostela, oblíbené kostelní lavice, uvidět milé tváře sboru, do kterého patříme.

Prosím, buď s námi se všemi a opatruj nás!

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Marie Rybářová74 let, vysokoškolská pedagožka v penzi z Hradce Králové

16. 11. 2020, 15:42