Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

23. ČERVNA 2020

Sdílet na Facebooku

Věříme v sílu modlitby. Modlitbou se obracíme k Bohu s důvěrou, že ji slyší.
Každý den se při ní můžeme na dálku spojit ve 20 hodin a přidat za ní tichou či nahlas vyslovenou vlastní modlitbu zakončenou Modlitbou Páně.

Milý Pane Bože, 

Děkujeme!……Voláme k Tobě a jen díky Tobě můžeme věřit, že na konci tohoto přenosu slov je příjemce, který chápe a cítí lépe než my podstatu a smysl bytí. Díky, že jsi s námi.

Přimlouvám se za nás, kterým teď bijí srdce a nadouvají se plíce, buď, prosím, tak blízko, abychom Tě mohli následovat a zároveň tak daleko, aby nás to nutilo neustat v pohybu za Tebou.

Přimlouvám se za nás, kteří často nevíme co je Tvá vůle, zkoumej nás… protesej uši a otevírej oči…, abychom rozpoznávali v běžném okamžiku Tvůj otisk lásky. 

Přimlouváme se za všechny lidi tohoto světa… neodvracej od nich svou tvář. Přimlouváme se za nás poutníky, naplňuj nás odvahou a moudrostí, abychom se nebáli a věřili v Tebe, Pane!

– vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravila Martina Votavová, 30 let, fyzioterapeutka z Nymburka

16. 11. 2020, 16:56