Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

23.3.2020

Sdílet na Facebooku

Hospodine,
děkujeme Ti, že nás máš rád, že jsi umožnil život a my ho můžeme žít.
Vyznáváme, že se nám vědomí tohoto jedinečného obdarování vytrácí a podléháme různým strachům.
Prosíme Tě, posiluj naši víru. Dávej nám poznávat svoji láskyplnou přítomnost – v našich bližních, ve všem dobrém, co smíme zažívat a užívat.
Prosíme, abychom měli schopnost a sílu rozpoznávat nejrůznější pokušení, abychom dokázali čelit zlu v nás i kolem nás.
Dopustíme-li se něčeho zlého, dej, ať si to umíme přiznat, Tobě i bližním to vyznat a činit pokání, v přijetí Tvé milosti a odpuštění, abychom pak měli odvahu vykročit do dalšího života.
V Tobě nalézáme naději i v této výjimečné době, kdy nás rozsáhlá nákaza znovu učí pokoře, ohleduplnosti, trpělivosti a orientaci v sobě samých.
Prosíme Tě za všechny trpící i za ty, kdo o ně pečují.
S důvěrou se svěřujeme do Tvé milostivé péče.

– zde můžete doplnit vlastní modlitbu –

A připojme Modlitbu Páně:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Připravil Jan Esterle, 52 let, učitel ZUŠ z Chrástu u Plzně

16. 11. 2020, 15:07