Čemu věřímeJak začítModlitbaModlitby

22. KVĚTNA 2020

Sdílet na Facebooku

Pane,
děkujeme Ti za tento zvláštní darovaný čas ke ztišení, vnitřnímu zklidnění a uvědomění si, co je důležité, co nás opravdu naplňuje a dělá nám radost a co naopak už můžeme pustit.
Zároveň prosíme za všechny, kdo onemocněli anebo jsou vystaveni velkému riziku. Buď, prosíme, s nimi.
Prosíme, abychom tento čas pandemie byli schopni zvládnout a stal se pro nás i důležitou zkušeností vedoucí k vnitřní proměně.
Pane, buď milosrdný k nám i celému světu, o to prosíme skrze našeho pána Ježíše Krista.

– Vlastní modlitba –

Společně se k Tobě modlíme:
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.

Modlitbu připravil Daniel Dušek51 let, státní úředník z Brna

16. 11. 2020, 15:41